Delivery MY10-25 iron rod straightening machine Philippines

If you new coming customers who want to check the machines in Philippines, please contact with us for the visiting

Kung mga bagong darating na customer na nais suriin ang mga makina sa Pilipinas, mangyaring makipag-ugnay sa amin para sa pagbisita

 MY10-25